Gisèle van Houwelingen

Gezondheidscentrum De Reef
Kiekendiefstraat 17
2496 RP ‘s-Gravenhage
Tel. 015 310 08 23

Psychotherapie

Ik bied hulp aan volwassenen, vanaf 18 jaar, die te maken hebben met een probleem dat hun dagelijks welbevinden ernstig verstoort. Hierbij kunt u denken aan depressieve- en/of angstklachten of bijvoorbeeld overspannenheid (Burn Out). De problemen nemen niet vanzelf af en kunnen leiden tot veel gepieker en slapeloosheid.

Psychische problemen kunnen onder andere zijn ontstaan door een traumatische ervaring, langdurige overbelasting in de privésfeer of op het werk, een negatief zelfbeeld of ontevredenheid over zichzelf of het huidige leven.

Doorgaans komen mensen met klachten bij de huisarts die een verwijzing geeft voor psychotherapie. Na aanmelding bij mij volgt er een intake van enkele gesprekken. Deze gesprekken bestaan uit een interview, waarin belangrijke gebeurtenissen uit uw levensgeschiedenis worden besproken. Verder wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten om tot een duidelijk beeld te komen van uw leven en het ontstaan van de klachten. Vanuit deze analyse stellen we samen een behandeldoel op. Na de intakefase volgt de behandelfase waarin gericht aan de klachten wordt gewerkt. Hierbij maak ik gebruik van:

De therapie wordt afgesloten met een evaluatie.

Voor verdere vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

Landelijke Vereniging van Vrijgesteld Psychologen & Psychotherapeuten Nederlands Instituut van Psychologen Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie Vereniging EMDR Nederland Coöperatie voor de vrijgevestigde GGZ