Gisèle van Houwelingen

Gezondheidscentrum De Reef
Kiekendiefstraat 17
2496 RP ‘s-Gravenhage
Tel. 015 310 08 23

Kosten en vergoeding

Voor psychotherapie is er een verwijzing van de huisarts nodig. Met veel zorgverzekeraars is een contract afgesloten, hieronder staat aangegeven met welke . De rekening gaat aan het einde van de therapie naar de zorgverzekeraar. In 2013 is de eigenbijdrage voor psychotherapie, tweedelijns GGZ, afgeschaft, wel geldt het eigen risico dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken, dit wordt door de zorgverzekeraar geïnd.

Ook voor 2020 heeft de praktijk met veel zorgverzekeraars een contract afgesloten . Dit jaar wordt er onderscheid gemaakt in Generalistische Basis- GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Uw huisarts geeft op de verwijzing aan om welke behandeling het gaat. Of uw behandeling onder basis GGZ of gespecialiseerde GGZ valt hangt af van de ernst, de duur en de complexiteit van de problematiek. Voor beide behandelingen kunt u bij de praktijk terecht.

Onverzekerde zorg produkt:
De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werkgerelateerde problematiek.
Het tarief is € 110,- per sessie (45 minuten).

Zelfbetalers:

Indien u er voor kiest om de behandeling zelf te betalen, zijn de kosten: € 110,- per consult (45 minuten).

Indien u een zogenaamde Budgetpolis heeft afgesloten, dan kan het zijn dat uw behandeling bij ons niet vergoed wordt. Gezien het grootte aantal polissen met verschillende voorwaarden, hebben wij geen goed overzicht. Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wij hebben echter geen speciale contracten afgesloten voor mensen met een budgetpolis. Controleer dus goed van te voren of u een budgetpolis heeft en als dit het geval is zoek dan goed uit of onze hulp vergoed wordt.

Sinds de invoering van het nieuwe stelsel hanteren sommige verzekeraars een omzetplafond voor psychologen. Dat betekent dat de psycholoog in dat jaar een maximum opgelegd krijgt van het te declareren bedrag. Dit betekent dat cliënten, die verzekerd zijn bij een maatschappij waarvan het omzetplafond is bereikt, dat kalenderjaar niet meer in behandeling genomen kunnen worden. Cliënten met een restitutiepolis hebben recht op volledige vergoeding van de zorg bij een behandelaar naar eigen keuze. Maar ook als u een restitutiepolis heeft, geldt het omzetplafond voor ons als behandelaars. Alleen wanneer de psycholoog géén contract heeft afgesloten met uw verzekeraar, is er geen omzetplafond. Cliënten die aan een behandeling zijn begonnen, kunnen de behandeling wel afmaken, ook al zou het plafond tijdens hun traject bereikt worden. De kosten zijn dan voor de psycholoog.
Zilveren Kruis Achmea, OZF achmea, Interpolis, FBTO, Agis, Pro Life, TakecareNow, Avéro Achmea, Nedasco, IAK, Aevita, Turien & Co, Menzis, AnderZorg, Azivo, Zorg en Zekerheid, Univé, IZA, IZZ, UMC, Cares Gouda, DSW, Stad Holland, De Amersfoortse, Ditzo, DSW, Caresco, IAK, PNO, OWM, Delta Lloyd, CZ, Ohra.

Hoe wordt psychologische hulp in de BGGZ vergoed?

De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.
Er zijn vier ‘pakketten’ geformuleerd van psychologische hulp:
psychologische hulp kort (294 min, ca. 5 consulten, maximumtarief € 503,47)
psychologische hulp middel (495 min, ca. 8 gesprekken, maximumtarief € 853,33)
psychologische hulp intensief (750 min, ca. 11 gesprekken, maximumtarief € 1383,65)
psychologische hulp chronisch (750 min, ca. 11 gesprekken, maximumtarief € 1330,98).

Onvolledig behandeltraject € 219,78

De tarieven 2020 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2020. De tarieven zijn zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en kunnen per zorgverzekeraar iets afwijken.

N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Er wordt een bepaalde hoeveelheid minuten vergoed. Deze kunnen in de gesprekken gaan zitten, maar ook in andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld: brieven, verslagen, testen, telefonisch contact, email.

Landelijke Vereniging van Vrijgesteld Psychologen & Psychotherapeuten Nederlands Instituut van Psychologen Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie Vereniging EMDR Nederland Coöperatie voor de vrijgevestigde GGZ