Gisèle van Houwelingen

Gezondheidscentrum De Reef
Kiekendiefstraat 17
2496 RP ‘s-Gravenhage
Tel. 015 310 08 23

Gisèle van Houwelingen (1956)

Ik heb psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Na afronding van mijn studie heb ik enige tijd aan de universiteit gewerkt in het onderwijs en als onderzoekster. Vervolgens heb ik de postdoctorale studie tot psychotherapeut en gezondheidspsycholoog afgerond en ben geregistreerd volgens de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Ik sta geregistreerd als Psychotherapeut (BIG) en ik ben lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT), de Nederlandse vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten (NVVP) .

Ik heb bij meerdere instellingen in Den Haag gewerkt als therapeut en ben betrokken geweest bij het opzetten van de afdeling stemmingsstoornissen bij het toenmalige Bloemendaal. Sinds 2000 heb ik mijn eigen praktijk en behandel cliënten met o.a. depressies, angsten, dwang en persoonlijkheidstoornissen.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van Gisèle van Houwelingen kunt u hier downloaden (PDF).

Algemene verordening persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving in gegaan. Meer informatie kunt u hier downloaden (PDF).

Landelijke Vereniging van Vrijgesteld Psychologen & Psychotherapeuten Nederlands Instituut van Psychologen Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie Vereniging EMDR Nederland Coöperatie voor de vrijgevestigde GGZ