Gisèle van Houwelingen

Gezondheidscentrum De Reef
Kiekendiefstraat 17
2496 RP ‘s-Gravenhage
Tel. 015 310 08 23

Aanmelden

Op dit moment is er een cliëntenstop.

Zodra er zicht dat er binnen enkele weken een afspraak gemaakt kan worden zal ik het hier vermelden.

U kunt zich telefonisch aanmelden op nr. 015-3100823, per e-mail praktijk@giselevanhouwelingen.nl of via

dit aanmeldingsformulier. Er zal zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen. Ik adviseer u om telefonisch contact met mij op te nemen om in onderling overleg de startdatum te bepalen.

De behandeling start doorgaans twee weken na de intake.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 8 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Aanmeldingsformulier

Landelijke Vereniging van Vrijgesteld Psychologen & Psychotherapeuten Nederlands Instituut van Psychologen Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie Vereniging EMDR Nederland Coöperatie voor de vrijgevestigde GGZ